Karnety na Yapę 2002 można było nabyć:

Cena karnetu: 35 zł

UWAGA: Kupując pięć karnetów w siedzibie SKT PŁazik, szósty dostawałeś gratis!!!


Widzowie pozałódzcy dokonywali rezerwacji karnetów wpłacając w/w kwotę na konto SKT PŁazik:

PKO BP SA II O/Łódź 10203365-953612-270-1

Do odbioru karnetu uprawniał oryginalny dowód wpłaty.

Nie ma możliwości nabycia biletu na tylko jeden wybrany koncert - aby zobaczyć np. tylko sobotni koncert gwiazd, należy kupić karnet na wszystkie cztery koncerty.