Wysokie Jury oznajmia co następuje:

Pierwsze nagrody:

Dom o zielonych progach - najlepszy wykonawca piosenek turystycznych oraz Nagroda Publiczności

Dylemat

Anna Górywoda

Drugie nagrody:

Contem

Mamy dobry koniec

Canoe

Wyróżnienie:

Sergiusz Stańczuk -
za piosenkę "Cień"

Nagrody w kategorii "Konferansjer" Jury nie przyznało.

Do udziału w 38 Studenckim Festiwalu Piosenki zakwalifikowany został zespół Contem

Do "Giełdy ostatniej szansy" zakwalifikowani zostali: zespół Canoe i Sergiusz Stańczuk

Nagroda SKPB wędruje do Domu o zielonych progach za piosenkę "Gór mi mało"