Yapa '98
werdykt jury

Protokół Jury XXIII Ogólnopolskiego Studenckiego
Przeglądu Piosenki Turystycznej "YAPA '98"

Jury w składzie:
Mariola Andrzejczak
Magdalena Podlewska
Andrzej Koczewski
Andrzej Ciećwierz
Marek Górski
Dariusz Nerkowski
Marcin Zwierzak
działające pod eterycznym przewodem Wiesława Jarosza oraz pod przewodnictwem Krzysztofa Myszkowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody główne:

Złotego Yaptaka - grupie "Ostatnie Kuszenie Małgorzaty"

Srebrnego Yaptaka - grupie "Małżeństwo z Rozsądku"

Dwa równorzędne Brązowe Yaptaki - Dominice Płonce z zespołem oraz grupie "Saskia"

Jury postanowiło też przyznać trzy równorzędne wyróżnienia:
Marcinowi Lencowi
Danielowi Gałązce
grupie "Szkoda Sensu"
Ponadto Jury postanowiło zaprosić do koncertu laureatów następujących wykonawców:
grupę "Ex Libris" z piosenką "Żal"
grupę "Samo życie" z dowolną piosenką
"Grupę Inicjatywną" z piosenką "Wiara"
Macieja Czekaja z piosenką "Konwalie"
grupę "Wyspy Dobrej Nadziei" z jedynym walczykiem w konkursie.

Nagrodę Specjalną im. Jasia Stefańskiego ufundowaną przez S.C. "Chilton" otrzymuje grupa "Ostatnie Kuszenie Małgorzaty".

Nagrodę Dwutygodnika Młodzieżowego "Cogito" otrzymuje Daniel Gałązka.

Skierowanie na Obóz Sportów Wodnych SKT "PŁazik" w Ślesinie otrzymują "Grupa Inicjatywna" i Marcin Lenc.

Nominację do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzumuje Daniel Gałązka, zaś prawo startu w Giełdzie Odrzuconych uzyskuje Dominika Płonka z zespołem.

Po przeliczeniu kart do głosowania okazało się, że nagrodę publiczności otrzymuje Daniel Gałązka.

Łódź, 14 marca 1998 r.

(tu następuje zestaw nieczytelnych podpisów)

-> YAPA '98
Marcin Wilk