Organizatorzy kolejnych OSPPT "Yapa"
---------------------------------------------------

Do tej pory odbyły się następujące Ogólnopolskie Przeglądy Piosenki Turystycznej "Yapa" nad którymi czuwali:

1974 rok: "I S.P.P.T. - ŁÓDŹ 1974"
Szef: Zenek Janek, program: Wojtek Hempel, prezes SKT "PŁazik": Zenek Janek
1975 rok: "II O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Zenek Janek, program: Wojtek Hempel, prezes SKT "PLazik": Zenek Janek
1976 rok: "III O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Zenek Janek, program: Wojtek Hempel, prezes SKT "PŁazik": Włodek Pszonka
1977 rok: "IV O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Włodek Pszonka, program: Leszek Nowerski, prezes SKT "PŁazik": Jurek Matyska
1978 rok: "V O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Zenek Janek, program: Andrzej Wierzbicki, prezes SKT "PŁazik": Sławek Simiński - "Siemion"
1979 rok: -
- impreza nie odbyła się, tak po prostu, nie znaleźli się żadni organizatorzy ;-(
1980 rok: "VI O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Zdzisiek Nisiewicz - "Mały", program: Andrzej Wierzbicki, prezes SKT "PŁazik": Zdzisiek Nisiewicz - "Mały"
1981 rok: "VII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Wiesiek Kozdrój, program: Marek Szor, prezes SKT "PŁazik": Piotr Cichopek - "Szwagier"
1982 rok: -
- "Yapa" nie odbyła się ze względów politycznych (wydarzenia 13 grudnia 1981), prezes SKT "PŁazik": Krzysztof Leśny
1983 rok: "VIII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Waldek Janek - "Uczeń", program: Sławek Owczarek, prezes SKT "PŁazik": Włodek Kurzyk
1984 rok: "IX O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Waldek Janek - "Uczeń", program: Andrzej Ciećwierz, prezes SKT "PŁazik": Włodek Kurzyk
1985 rok: "X O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Waldek Janek, program: Andrzej Ciećwierz, prezes SKT "PŁazik": Andrzej Ciećwierz
1986 rok: "XI O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Sławek Owczarek, program: - Andrzej Ciećwierz, prezes SKT "PŁazik": Jurek Kozłowski
1987 rok: "XII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Mariusz Rudek ?, program: Zbigniew Glonek, prezes SKT "PŁazik": Przemek Wiśniewski - "Wiśnia"
1988 rok: "XII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Witek Orzechowski, program: Sławek Owczarek, prezes SKT "PŁazik": Czarek Dach
1989 rok: "XIV O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Witek Orzechowski, program: Michał Janicki, prezes SKT "PŁazik": Witek Orzechowski
1990 rok: "XV O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Grzesiek Lewiński, program: ?, prezes SKT "PŁazik": Rafał Moszczyński - "Baca"
1991 rok: "XVI O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Grzesiek Lewiński, program: Piotrek Domaszewski - "Pietrucha", prezes SKT "PŁazik": Rafał Moszczyński
1992 rok: "XVII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Grzesiek Lewiński, program: Piotrek Domaszewski - "Pietrucha", prezes SKT "PŁazik": Piotrek Domaszewski
1993 rok: "XVIII O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Grzesiek Lewiński, program: Sylwek Majewski - "Maja", prezes SKT "PŁazik": Sławek Szewczyk
1994 rok: "XIX O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Sylwek Majewski - "Maja", program: Grzesiek Grabowski - "Chińczyk", prezes SKT - "PŁazik": Sławek Szewczyk
1995 rok: "XX O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Tomek Pochylski - "Pochył", program: Grzesiek Grabowski - "Chińczyk", prezes SKT - "PŁazik": Przemek Czechowicz
1996 rok: "XXI O.S.P.P.T. - Yapa"
Szef: Grzesiek Senderecki, program: Paweł Kowalski, prezes SKT "PŁazik": Paweł Kowalski
1997 rok: XXII O.S.P.P.T. - "Yapa '97"
Szef: Grzesiek Senderecki, program: Paweł Kowalski, prezes SKT "PŁazik": Paweł Kowalski
1998 rok: XXIII O.S.P.P.T. - "Yapa '98"
Szef: Paweł Kowalski, program: Marcin Zwierzak, prezes SKT "PŁazik": Paweł Kowalski
1999 rok: XXIV O.S.P.P.T. - "Yapa '99"
Szef: Ola Rzążewska, program: Marcin Zwierzak, prezes SKT "PŁazik": Ola Staszewska
2000 rok: XXV O.S.P.P.T. - "Yapa 2000"
Szef: ?, program: ?, prezes SKT "PŁazik": ?
---------------------------------------------------
Organizatorami wszystkich 25 "Yap" są:
Studencki Klub Turystyczny "PŁazik"
Studenckie Radio "Żak"
Politechnika Łódzka

M.Z. &M.W.