Historia OSPPT "YAPA"

Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej "YAPA" po raz pierwszy odbył się w roku 1974 na osiedlu akademickim Politechniki Łódzkiej . Inicjatorami i organizatorami tej imprezy byli studenci PŁ pod patronatem władz uczelni. Tak też pozostało do dnia dzisiejszego. Głównymo organizatorami są nadal studenci PŁ zrzeszeni wStudenckim Klubie Turystycznym "PŁazik" i Studenckim Radiu "Żak".

Przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela) podczas koncertów (2 konkursowe, koncert nocny gwiazd, koncert laureatów) publiczność licząca średnio ok. 1000 osób słucha i bawi sie razem z wykonawcami (ok. 300 osób), tworząc wspaniałą, charakterystyczna dla "YAPY" atmosferę. Przeprowadzane transmisje radiowe, a ostatnio i telewizyjne umożliwiają wszystkim zainteresowanym, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą czynnie w koncertach, słuchanie piosenki turystycznej w zaciszu domowym.

Atmosferze zabawy z trudem opiera się tylko Jury, składające się z zaproszonych z całej Polski znawców muzyki turystycznej, którego zadaniem jest ocena wykonawców, rozdzielenie pomiędzy najlepszych wielu cennych nagród i kwalifikacja do konkursu Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, będącego dla wielu początkiem kariery artystycznej np. Marka Grechuty, Ewy Demarczyk, Maryli Rodowicz, Jacka Kaczmarskiego.

Promowaniem młodych talentów może poszczycić się także "YAPA". To właśnie na naszej scenie pierwsze kroki stawiali: Elżbieta Adamiak, grupa Nijak , Iwona Piastowska, Stare Dobre Małżeństwo, Wały Jagiellońskie.

Przeglądowi towarzyszy mnóstwo imprez odbywających się w klubach studenckich, co łączy wszystkich mieszkańców osiedla akademickiego i gości z całej Polski we wspólnej zabawie.


M.W. 3 III 96