Transmisja na żywo dzięki MSK LODMAN


Odrobina tła historycznego Najbardziej aktualny Gdzie i po ile można kupić Jak szybko dostać się na miejsce Częste uaktualnienia! Ważne adresy e-mail
Zatrzymane w kadrze ujęcia Yapy. Galerię odwiedzajcie często, bo aktualizowana jest na bieżąco! Na początek galerii'; } $katalog = opendir ($dir); $i=1; while ($plik = readdir ($katalog)) { // if (ereg (".jpg$|.gif$|.JPG$|.GIF$|", $plik)) { if (($plik <> "") and ($plik <> "..") and ($plik <> ".") and ($plik <> "tajne") and (!(preg_match("/.thumb$/i", $plik))) and (!(preg_match("/.opis$/i", $plik))) and (!(preg_match("/.db$/i", $plik)))) { $zdjecia[$i++] = $plik; } } closedir ($katalog); if (count($zdjecia)>0) { sort($zdjecia); print ''; $j = 1; // for ($i=1+$poczatek; $i<=count($zdjecia); $i++) { for ($i=0+$poczatek; $i<=$poczatek+29; $i++) { if ((preg_match ("/.jpg/i", $zdjecia[$i]))) { $nazwa = "$dir/".$zdjecia[$i]; if ((strlen($zdjecia[$i])) > 0) { if ($j == 1) { print ""; } print ""; if ($j == 3) { print ""; $j = 0; } $j++; } } else if ($zdjecia[$i] <> "") { if ($j == 1) { print ""; } $dir2 = str_replace(' ', '%20', $dir); $zdjeciaurl = str_replace(' ', '%20', $zdjecia[$i]); $zdjeciaurl = str_replace('ł', '%b3', $zdjeciaurl); print ""; if ($j == 3) { print ""; $j = 0; } $j++; } } print '
"; //$nazwaurl = rawurlencode($nazwa); $nazwaurl = str_replace(' ', '%20', $nazwa); $nazwaurl = str_replace('ł', '%b3', $nazwaurl); print ""; $size = GetImageSize("$nazwa"); if ($size[1] >= $size[0]) { $width = $size[0] - ((($size[1] - 135) / $size[1]) * $size[0]); print ""; } else if ($size[0] > $size[1]) { $height = $size[1] - ((($size[0] - 180) / $size[0]) * $size[1]); print "\"Kliknij,"; } print "
".$zdjecia[$i].""; print "
"; print "\"Kliknij,"; print "
".$zdjecia[$i].""; print "
'; $poczatek = $poczatek-30; if ($poczatek+30 > 29) { print 'Wstecz '; } $poczatek = $poczatek+60; if (count($zdjecia) > $poczatek) { print 'Dalej '; } print ''; } else { print '
Nie ma zdjęc dostępnych do przeglądania
'; } ?>
Autor zdjęć - Wiktor Zadworny


Projekt i wykonanie: starzakiWeb

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich - Łódź Studencki Klub Turystyczny PŁazik Wyniki eliminacji